V Česku je krásně. Každý den to slyšíme, každý den to vidíme, víme to. Během nedávné cestě na jižní Moravu jsem se o tom opět přesvědčil (aniž bych o tom samozřejmě pochyboval) při návštěvě Archeoparku Pavlov. Pokud vás zajímá archeologie a nebo architektura, je pro vás tohle místo ideální.

Letos v červenci uplynulo 95 let od nálezu Věstonické Venuše, nálezu celosvětového významu. Jedná se o třetí nejstarší zpodobnění lidské postavy na světě a objevil ji tým moravského archeologa Karla Absolona. Nález této 30 000 let staré keramické sošky se vztahuje právě k oblasti Pavlova a Dolních Věstonic, oblasti lovců mamutů.

 

Na místě se dochovaly půdorysy sídlišť, ohnišť, doklady výroby nástrojů a dalších předmětů z paleolitické domácnosti a také kosti z ulovených zvířat (skládky mamutích kostí a zbytky dalších zvířat). Mezi nejcennější objevy tohoto naleziště patří kostry samotných lidí a umělecké předměty dokládající jejich estetické cítění.

Archeologická naleziště na vápencových svazích hřebene Pálavy jsou v celoevropském měřítku jedny z nejvýznamnějších sídel, jaké Homo sapiens před 30 000 lety v Evropě založili.

Počátky výstavby Archeoparku Pavlov sahají až do roku 2002, kdy vznikly první nápady na vytvoření unikátní terénní expozice. Opravdu stavět se ale začalo mnohem později a expozice byla otevřena v roce 2017. Celá stavba Archeoparku je vlastně podzemní prostor o velikosti 500 m2, v nejhlubších místech 4-5 metrů pod zemí. Mohlo by se zdát, že záměrem je evokovat pravěkou jeskyni, ale pravda je úplně někde jinde. Koncept expozice je totiž založen na 3 nutných podmínkách výstavby:

1. Vybudovat expozici přímo v místě naleziště, tzv. “in situ”, kdy exponáty zůstávají na svých původních místech.

2. Dostat se na úroveň nálezů

3. Nepoškodit krajinu. Stavba se nachází v lokalitě s nejvyšším stupněm ochrany.

Jak říkají autoři projektu: “Prakticky jedinou možností bylo zakopat se pod zem.” Před začátkem stavby bylo nutné provést lokalizaci starých archeologických výzkumů. Během stavby došlo i na změnu projektu, protože velká skládka mamutích kostí, jedno z hlavních lákadel Archeoparku, se nakonec nacházela jinde, než se původně předpokládalo.

Archeopark je zjednodušeně železobetonový monolitický objekt situovaný prakticky celý pod terénem. Nad terén vystupují pouze prosvětlovací věže. Tyto geometricky členité věže v krajině vystupují přímo z půdy a svým bílým nátěrem a tvary mají evokovat vápencové skály, tolik charakteristické pro okolní krajinu.

Archeopark Pavlov a jeho expozice je moderně pojaté “muzeum”, které díky unikátní architektuře i netradičně pojaté expozici láká pozornost. Za architekturu získala tato stavba mnoho ocenění nejen v České republice, ale i za hranicemi.

Stálá expozice lovců mamutů je během roku doplňována krátkodobými výstavami a různými akcemi pro širokou veřejnost. Můžete se těšit na Muzejní noc, Den dětí, Mezinárodní den archeologie či Velikonoce v Archeoparku.

Pokud budete mít cestu na jižní Moravu, kromě sklípků s lahodným vínem si určitě nenechte ujít ani návštěvu tohoto místa. Určitě zaujme nejen vás, ale díky modernímu pojetí (vč. videomappingu) i vaše děti.